Rapport uppdrag från Lärosäten Syd FC Uppdrag

2261

Instruktion E-ansökan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Controllergruppen ansvarar för KTH:s ekonomistyrning, vilket inkluderar KTH:s modeller för fördelning av såväl anslag som fördelning av kostnader, bland annat genom den så kallade SUHF-modellen. Gruppen handhar ekonomisk rapportering inom KTH-över Externt uppdrag: expert SUHF-modellen. Nationellt uppdrag från SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) att vara kontaktperson och expert gällande den lärosätesgemensamma modellen för beräkning och fördelning av gemensamma kostnader. Organisation Visa/dölj innehåll. En kalkyl upprättas enligt SUHF-modellen (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som visar en budget med full kostnadstäckning, d.v.s. visar tydligt universitetets totala kostnader för projektet.

Suhf modellen

  1. Vi service validity recharge
  2. Skyddad folkbokforing
  3. Vas betyder emission
  4. Hur mycket ska jag betala i restskatt
  5. Abb ludvika jobb

Gruppen handhar ekonomisk  Ett utvecklingsarbete av modellen bedrevs som ett forskningsprojekt Centuri Användarforum, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SKR etc. transparens i redovisning och budget på programnivå (införande av SUHF-modellen). Syftet var också att omfördela resurser till gemensamma satsningar på  Med den av SUHF : s arbetsgrupp föreslagna nya modellen för redovisning och hantering av indirekta kostnader vid lärosätena tydliggörs dessa problem och  Den modell som diskuterats inom SUHF : s projekt kan i detta sammanhang vara intressant att titta närmare på , dvs . att tillgodoräknande poäng baserade på  Redovisningsmodellen har arbetats fram av förbundet under 2007. Den syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor.

Ekonomiska förutsättningar i uppdragsutbildning - Unilink

Sex huvudfunktioner. I enlighet med SUHF:s rekommendationer struktureras de gemensamma kostnaderna i följande sex huvudfunktioner för var och en av  26 nov 2020 1 SUHF-modellen – Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor, handledning 2012.

Budget & Prognos Hypergene

KAW har dock tidigare erfarenheter av en liknande modell, och deras erfarenheter är entydigt positiva. I projektets första skede jämfördes SUHF-modellen med PRIS för att se vilka anpassningar SLU behövde göra för att anpassa sig till SUHF-modellen. Projektet gick igenom SUHFs förslag till kalkyler för uppdelning på huvudfunktioner och anpassade dem för att kunna användas även för uträkning av institutions-, fakultets- och En kalkyl upprättas enligt SUHF-modellen (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som visar en budget med full kostnadstäckning, d.v.s. visar tydligt universitetets totala kostnader för projektet. SUHF-modellen som används idag tillgodoser inget av dessa krav. Det är dyrt och krångligt att räkna ut vad som är den samlade indirekta kostnaden för varje enskilt projekt – något som är nödvändigt eftersom projekten enligt SUHF-modellen ska ha full kostnadstäckning.

Suhf modellen

Controllergruppen ansvarar för KTH:s ekonomistyrning, vilket inkluderar KTH:s modeller för fördelning av såväl anslag som fördelning av kostnader, bland annat genom den så kallade SUHF-modellen. Gruppen handhar ekonomisk rapportering inom KTH-över Externt uppdrag: expert SUHF-modellen. Nationellt uppdrag från SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) att vara kontaktperson och expert gällande den lärosätesgemensamma modellen för beräkning och fördelning av gemensamma kostnader. Organisation Visa/dölj innehåll. En kalkyl upprättas enligt SUHF-modellen (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som visar en budget med full kostnadstäckning, d.v.s.
Konkurs aktiebolag näringsförbud

lokalkostnader Bidragsprojekt 1*-3*, 70*-73* samt 87* 9603 Lokalupplyft (ink'. lokalv;rd) Bidragsprojekt 1*-3*, 70*-73* samt 87* 9511 Institutionsnivå Konto 9505, 9506 KST xxxxooo Proj 88001 Finansieras med statsanslag FOrdeIning av indirekta Sammanfattning – ”SUHF-modellen jämförd med ABC-systemet” Datum: 19 januari, 2012 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, SUHF-modellen har brister. Vi borde skapa ett system som flyttar fokus från storleken på indirekta kostnader till effektivitet och output. Det viktiga är att nå högsta kvalitet i kärnverksamheterna utbildning, forskning och nyttiggörande, skriver Joakim Amorim och … Från och med januari år 2010 tillämpas en metod på KTH för att fördela OH-kostnader, som kallas för SUHF-modellen. Fördelningsbasen utgörs av lönekostnader och stipendier. Procentsatsen räknas fram året innan i sep/okt.

Fördelningsbasen utgörs av lönekostnader och stipendier. Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god SUHF´s redovisningsmodell reglerar även hur lokalkostnaderna för  Sammanfattning: Abstrakt Titel: SUHF-modellen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ann-Sofie Magnusson Handledare: Jan Svanberg Datum:  SUHF- modellen anses kunna ge en tydligare bild över kostnadsfördelningen till När SUHF-modellen togs fram var målet att den skulle vara ett medel för den  SUHF-modellen har brister. Vi borde skapa ett system som flyttar fokus från storleken på indirekta kostnader till effektivitet och output. Det viktiga är… Uppdragsutbildning. 24. SUHF-modellen för redovisning av direkta och indirekta kostnader. • Alla intäkter och alla kostnader fördelas ner i organisationen till.
Östersund hm öppettider

Suhf modellen

Gruppen handhar ekonomisk  Ett utvecklingsarbete av modellen bedrevs som ett forskningsprojekt Centuri Användarforum, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SKR etc. transparens i redovisning och budget på programnivå (införande av SUHF-modellen). Syftet var också att omfördela resurser till gemensamma satsningar på  Med den av SUHF : s arbetsgrupp föreslagna nya modellen för redovisning och hantering av indirekta kostnader vid lärosätena tydliggörs dessa problem och  Den modell som diskuterats inom SUHF : s projekt kan i detta sammanhang vara intressant att titta närmare på , dvs . att tillgodoräknande poäng baserade på  Redovisningsmodellen har arbetats fram av förbundet under 2007. Den syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Förbundets arbete med full kostnadstäckning fortsätter kontinuerligt. Lena Törnborg, Linköpings universitet, är SUHF:s expert på SUHF-modellen.

Rättvisande redovisning och kalkylering Gemensam   3. Sex huvudfunktioner. I enlighet med SUHF:s rekommendationer struktureras de gemensamma kostnaderna i följande sex huvudfunktioner för var och en av  26 nov 2020 1 SUHF-modellen – Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor, handledning 2012. 2 Det förekommer även  SUHF-modellen som används idag tillgodoser inget av dessa krav.
Röda dagar juni
Dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten BTH

Oktober 2007 Sonja Hellström, Ann-Kristin Mattsson . Uppdaterad oktober 2012 . Ann-Kristin Mattsson Enligt SUHF-modellen räknas följande kostnadsslag som lokalkostnader: • Lokalhyra • Förprojektering (medverkan av egen personal) • Mediakostnad (el, värme, vatten) • Reparation och underhåll av lokaler (hyrda lokaler) • Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet • Lokalvård • Bevakning Förbundets arbetssätt är normalt att styrelsen initiatierar olika arbetsgrupper med sakkunniga från universitet och högskolor som ges ett uppdrag att ta fram förslag, bereda ärenden eller vara rådgivande.