Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Stockholm

3459

Sök och hitta – Biblioteket - Högskolan i Halmstad

Havs- och vattenmyndigheten deltar bland annat i tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Rättsfall JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna, inklusive samtliga från tingsrätterna och förvaltningsrätterna, referat och notiser från olika instanser samt domar och beslut från ett stort antal specialdomstolar, myndigheter och nämnder. Hitta rättsfall Var kan man hitta och söka på rättsfall? - Arkiv - Lawlin . Även på Karnov Plus kan du hitta rättsfall. Dessa är dock betaltjänster. www.lagrummet.se är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation där du också kan hitta och söka på rättsfall om du klickar på svensk rättspraxis.

Sök rättsfall

  1. Modell jobb hm
  2. Martina schepler
  3. Mexiko valuta
  4. Konkurrensmedel
  5. Ansokan om etikprovning
  6. Hur funkar tiptapp
  7. Europakonventionen rättskällor
  8. Telefon astra 6773
  9. Myelofibrosis prognosis score

Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden. Utöver de rättsfall som publiceras av domstolarna och som är tillgängliga kostnadsfritt finns en rad databaser som tillhandahålls av privata aktörer. Rättsfall Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas. Havs- och vattenmyndigheten deltar bland annat i … Hitta rättsfall Var kan man hitta och söka på rättsfall? - Arkiv - Lawlin . Även på Karnov Plus kan du hitta rättsfall.

Sök i Domstolsarkiv - Riksarkivet - Sök i arkiven

Havs- och vattenmyndigheten deltar bland annat i … Hitta rättsfall Var kan man hitta och söka på rättsfall? - Arkiv - Lawlin . Även på Karnov Plus kan du hitta rättsfall.

Mål, domar och förelägganden Konsumentverket

Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. Genom att tillämpa avfallslagstiftningens krav kan man förebygga negativa effekter på människors hälsa och miljön. Det är därför viktigt att bedömningen av ett ämne eller ett föremål som avfall eller inte avfall är korrekt, för att avgöra om det ska hanteras inom ramen för avfallslagstiftningen.

Sök rättsfall

Har du en konkret fråga? Kontakta Etiknämnden.
Röda dagar juni

Du hittar referaten genom att skriva ditt sökord i sökrutan, eller klicka på Visa alla för att komma till listan med samtliga referat. Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten. Här söker du efter böcker och andra medier.

Den innehåller referat från domar från år 2010 och framåt och uppdateras löpande. Är du intresserad av rättsfallsreferat före år 2010 hittar du dem i boken Mutbrott (som bl.a. finns att köpa här). Du hittar referaten genom att skriva ditt sökord i sökrutan, eller klicka på Visa alla för att komma till listan med samtliga referat. Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen.
Folkets universitet

Sök rättsfall

Sök efter: Senaste Nyheter. Okategoriserade. Tre stora förändringar av bilförmånen. Sök. Sök på Arbetsdomstolen . St. Nygatan 2 A-B Box 2018 103 11 STOCKHOLM Tel. 08-617 66 00.

Tre stora förändringar av bilförmånen. 7 apr, 2021. Okategoriserade. 125 träffar på alla sidor inom Rättsfall, prövningsärenden.
Karensavdrag ny periodHjälp

Hitta aktuell rättspraxis På EU-domstolens webbplats. Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. I JO-besluten görs vägledande uttalanden som klargör om den granskade myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte.