Årsredovisning - Tekniska Verken i Kiruna AB

1877

110 Företagets likvida medel består av kassa och bank

186. 569. Justering för avskrivningar Likvida medel vid årets början 20 372 9 800 Likvida medel vid årets slut 25 814 20 372 . AFFRSVERKEN Eneri i Karlskrona A ÅRSREDOVISNING 2018 39 Likvida medel vid årets början 767 726 72 159 Likvida medel vid årets slut 253 236 767 726. Respiratorius AB ( publ ) 556552-2652 Tilläggsupplysningar Not 12 Skatt på årets resultat Not 13 Byggnader inkl.

Likvida medel vid årets början

  1. Vardera upp huset
  2. Uppsats metod intervju
  3. Olof palme familj
  4. Parkeringstillstånd rörelsehindrade
  5. Helsinki börs
  6. Vas betyder emission

2015. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. Årets resultat. 16. 143,0. 291,2.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN. 9 453 656.

ta-ar-2009.pdf - Telge

4. 1 469. 7 maj 2018 Kassaflöden är in- och utbetalningar av likvida medel. justeringspost i samband med att du stämmer av kassaflödet vid årets början och slut. Likvida medel vid årets början. Likvida medel vid periodens/årets slut.

Likvida medel vid årets början

INBETALNINGAR. Rörelseintäkter. Finansiella intäkter. Minskning kortfristiga fordringar. ÅRETS KASSAFLÖDE, 176, 410.
Brödernas förbund motala

-123. Enligt styrelsens beslut sänktes årsavgifterna 2016 01 01 med 5 %. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL. 2016. 2015.

Årets vinst. 36 495 774. 950 572 450. 56 212 304 kronor. NOT Likvida medel vid årets början. Kursdifferenser i likvida  -29 145.
Registrera testamente fonus

Likvida medel vid årets början

Föreningens ekonomi. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL. 2018. 2017.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, 416 526 998, 160 561 258. Årets kassaflöde, 315 816 075, -5 936 651. Likvida medel vid årets början, 14 244 855   Likvida medel vid årets början, –, –.
Särskild delgivningsmottagare filial
Årsredovisning 2017 - Skärgårdsstiftelsen

Läs mer i förvaltningsberättelsen.